hsttbanner4

Huszonöt éve a feltárás nélküli közműépítés és -felújítás szolgálatában

 

Magyarországon a 60-as évek eleje óta foglalkozunk a feltárás nélküli közműépítéssel, majd a későbbiek során a feltárás nélküli közműfelújítással. A módszer fokozatosan terjedt el, ma már a közművesítés szerves részét képezi és a beruházó-tervező műszaki-gazdasági mérlegelésétől függ a technológia alkalmazása.

A széles körű érdeklődés szükségessé tette, hogy 1996-ben megszervezzük Magyarországon a feltárás nélküli technológiákkal foglalkozók és a témakör iránt érdeklődők társaságát, melynek neve:

 

 

Magyar Társaság a Feltárásnélküli Közműtechnológiákért

 

 

Elnök:

Herczegh Zoltán

Elnökségi tagok:

Lőrincz András

 

Dr. Nagy Gábor

 

Kecskés Gábor

Dr. Bartos Sándor (Örökös tiszteletbeli elnök)

(1932-2015 †)

 

 

 

 


 

 

Egyesületünk főbb tevékenységi köre:

 

 

.  Közművezeték- és műtárgyépítés, föld alatti terek kialakítása, elsősorban a feltárás nélküli technológia terjesztése.

.  A vezetékek és műtárgyak felújítása, karbantartása elősegítése, elsősorban feltárás nélküli technológiával.

.  A nemzetközi és hazai eredmények gyakorlati hasznosítása, a hazai igényeknek megfelelő fejlesztése.

.  A közműépítés és -felújítás környezetvédelmi feladatai megoldásának elősegítése.

.  Építési bemutatók szervezése.

.  A tudományos ismeretek, kutatási eredmények, gyakorlati tapasztalatok értékelése, elterjesztése.

.  Az egyetemi, főiskolai, mérnöktovábbképző oktatási tevékenység segítése.

.  Külföldi és hazai publikációk ismertetése.

.  A vállalkozási lehetőségek elősegítése.

.  A nemzetközi és hazai tapasztalatcsere céljából rendezvények, konferenciák, kiállítások szervezése.

.  Szakmai minősítés, szaktanácsadás.

.  Folyamatos kapcsolattartás a nemzeti és nemzetközi szervezetekkel.